wikipediaw 英文名:zi_tmWikipediaw
zi_tmWikipediaw wikipediawUni: $EA24
背景
提示
<i class="zi zi_tmWikipediaw"></i> Uni编码: $EA24 ( 了解更多Uni编码:https://www.ziti163.com/uni )
释义:

是一个基于维基技术的多语言百科全书协作计划,用多种语言编写的网络百科全书

应用展示: 再编辑-还不够用?点此进入在线编辑工具自由对此图标进行肆虐的处理!
  • 无缝循环旋转
  • 卡壳式8步旋转
  • 指定角度放置
  • 颜色反转
  • 组合使用